Het team

Bestuur en Raad van Toezicht

De leden van het bestuur en de Raad van Toezicht hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek en of bestuurlijke ervaring binnen de complexe wereld van de academische gezondheidzorg.

Bestuur Life Science Made Better

Prof dr. Geert Kazemier

Prof dr. Geert Kazemier

Voorzitter bestuur LSMB

Oncologisch chirurg, directeur Stichting Cancer Center Amsterdam

Prof dr. Sonja Zweegman

Prof dr. Sonja Zweegman

Lid bestuur medisch wetenschappelijk

Internist-hematoloog

Sybren van der Zee

Sybren van der Zee

Penningmeester bestuur LSMB

Sybren van der Zee is verantwoordelijk voor alle zakelijke aspecten die betrekking hebben op LSMB.

Raad van Toezicht

dr. H.M.E. Quarles van Ufford

dr. H.M.E. Quarles van Ufford

Voorzitter RvT LSMB

Radioloog Haaglanden MC

Mr. W. Han

Mr. W. Han

Lid RvT

Wouter Han is toezichthouder bij meerdere stichtingen en goede doelen.

Drs. K. BaldewpersadTewarie RA

Lid RvT LSMB financieel toezicht

De heer Drs. K. Baldewpersad Tewarie is als registeraccountant nauw betrokken bij een groot aantal stichtingen en goede doelen.

Beloningsbeleid

Noch de leden van het bestuur, noch de leden van de Raad van Toezicht genieten een beloning ten laste van de Stichting.